Aktualność: Konsultacje spoleczne - RODO


Szanowni Państwo 
Doradcy Podatkowi
           
Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchwałą nr 600/2019 z 17 września 2019 r. zatwierdziła wstępny projekt kodeksu postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie danych osobowych oraz zdecydowała o jego przekazaniu do konsultacji społecznych wśród doradców podatkowych, a także innych organizacji i instytucji związanych z działalnością samorządu (w załączeniu). 
Wykonanie tego zadania Rada powierzyła Komisji do spraw opracowania Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie danych osobowych.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się do z prośbą o przedstawienie Państwa uwag do Kodeksu do 30 listopada br. na adres kkodekspostepowania@kidp.pl   

Dla ułatwienia zgłaszania uwag załączam tabelę z podziałem na poszczególne jednostki redakcyjne Kodeksu. Proszę o umieszczenie Państwa uwag w odpowiednich wierszach tabeli.

Z poważaniem
Bartosz Kubista
Przewodniczący Komisji
do spraw opracowania Kodeksu Postępowania Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zakresie danych osobowych

DATA PUBLIKACJI: 2019-09-25 + pozostałe aktualności
Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x