Aktualność: Gala Absolwenta 2019 Wydziału Zarządzania UŁ


W  dniu 30 listopada Pan Jerzy Dworakowski - Przewodniczący Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP- na zaproszenie przedstawicieli Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego uczestniczył w Gali Absolwenta 2019.

Spotkanie otworzył Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ, dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ, który przywitał wszystkich obecnych gości, pracowników, a także absolwentów wraz z rodzinami. Obecny na uroczystości Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Piotr Adamczyk pogratulował wszystkim absolwentom WZ UŁ i życzył im sukcesów zarówno w karierze zawodowej jak i życiu prywatnym. 

Z okazji 25 rocznicy powołania Wydziału Zarządzania Dziekan ogłosił powstanie Klubu Absolwenta, którego celem będzie budowanie sieci kontaktów biznesowych, promowanie sukcesów absolwentów, a także wspieranie wszelkich projektów i inicjatyw absolwentów.
Podczas tegorocznej Gali wręczono medale za Chlubne studia dziesięciu absolwentom. Kilkadziesiąt osób odebrało z rąk Prorektora i Dziekana dyplomy z oceną bardzo dobrą.

Podczas gali Dziekan uhonorował również wykładowców za zasługi w obszarze publikacji i promocji nauki. Nagrodę za najwyżej punktowaną publikację naukową w roku akademickim 2018/2019 odebrał dr Tomasz Bartosz Kalinowski, natomiast za zasługi w zakresie promocji nauki w roku akademickim 2018/2019 wyróżniono dr Dominikę Kaczorowską-Spychalską.

Ostatnim punktem uroczystości było wspólne zdjęcie absolwentów zgromadzonych na wydziałowym patio w momencie podrzucania biretów oraz toast wieńczący Galę Absolwenta 2019.

DATA PUBLIKACJI: 2019-12-09 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x