Aktualność: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych

Szanowni Państwo

Doradcy Podatkowi

31 grudnia  2017 r. mija pierwszy rok z dwuletniego okresu rozliczeniowego 2017-2018 w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych.

Doradca podatkowy, wykonując obowiązek stałego podnoszenia kwalifikacji, zobowiązany jest do uzyskania minimum 32 punktów w okresie następujących po sobie dwóch kolejnych lat, przy czym w jednym roku doradca obowiązany jest uzyskać minimum 25 % dwuletniego limitu (8 punktów).

Zgodnie z art. 11g ust. 5 Zasad etyki doradców podatkowych do dnia 31 marca 2018 r. doradca podatkowy dokonuje w systemie mDoradca wpisów o uczestnictwie w roku 2017 w punktowanych formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych organizowanych przez inne podmioty niż Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Należy pamiętać, aby do wypełnionego wniosku załączyć - poświadczone za zgodność z oryginałem- fotokopie dokumentów uwierzytelniających udział w danej formie podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Informujemy również, że punkty można uzyskać także z tytułu bezpłatnych szkoleń e-learningowych dostępnych po zalogowaniu się w panelu mDoradca.

Zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych znajdują się w Załączniku do uchwały nr 32/2014 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego zasad etyki doradców podatkowych.

Sprawdzenie ilości uzyskanych punktów kwalifikacyjnych możliwe jest po zalogowaniu się do systemu mDoradca w zakładce „Punkty kwalifikacyjne”.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że doradcy podatkowi ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną z tytułu niewykonania obowiązku podnoszenia kwalifikacji na mocy art. 36 pkt 1 i 2 oraz art. 64 ust. 1 i 2 Ustawy o doradztwie podatkowym.

Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP

DATA PUBLIKACJI: 2017-12-07 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Marsz.J.Piłsudskiego 12 / 314
90-051 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x