Aktualność: Aktualizacja danych doradców podatkowych

Szanowni Państwo

Doradcy podatkowi


Przypominamy o obowiązku aktualizacji danych, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy o doradztwie podatkowym. Konieczność zawiadamiania Krajowej Rady Doradców Podatkowych o każdorazowej zmianie danych wynika wprost z ustawy i jest obowiązkiem doradców podatkowych. Niewypełnienie obowiązku aktualizacji danych w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej, gdyż stanowi naruszenie art. 7 ust. 7 ustawy o doradztwie podatkowym.

 

Mając na uwadze przeprowadzoną w ostatnich miesiącach kampanię reklamową konieczne jest zaktualizowanie bazy doradców podatkowych o dane teleadresowe w celu ułatwienia kontaktu potencjalnych klientów z doradcami. Dodatkowo, założenia nowego programu działania Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz inne uchwały podjęte przez V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych wymagają stworzenia szybkiego kanału kontaktu oraz wymiany informacji pomiędzy samorządem a doradcami podatkowymi. W tym celu aktualizacja baz danych doradców podatkowych wydaje się priorytetem.

 

Biorąc pod uwagę powyższe uprzejmie prosimy o zweryfikowanie poprawności Państwa danych (zwłaszcza w zakresie adresów mailowych), które umieszczone są  w systemie mDoradca .

Doradców podatkowych, którzy nie zawiadomili Krajowej Rady Doradców Podatkowych o zaistniałych zmianach prosimy o pilne zaktualizowanie danych w systemie w zakładce „Konto>Aktualizuj dane” i przesłanie zawiadomienia o zmianie danych pocztą tradycyjną lub elektroniczną (z kwalifikowanym certyfikatem podpisu elektronicznego) na adres Biura Krajowej Izby Doradców Podatkowych, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku 3/310, 02-362 Warszawa.

 

Zarząd Łódzkiego Oddziału

Krajowej Izby Doradców Podatkowych

DATA PUBLIKACJI: 2018-02-06 + pozostałe aktualności
podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
»Na górę »Strona główna »Drukuj
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
90-051 Łódź ,
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 12 / 314
tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
© Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki
Projekt i wykonanie BerMar multimedia