Aktualność: KONFERENCJA: "GRANICE OPTYMALIZACJI" - 9.05.2018 r.

W dniu 9 maja 2018 r. w auli EXPO- Łódź odbyła się konferencja pt. „Granice optymalizacji” zorganizowana przez Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Łodzi.

Konferencja ta, przy udziale ekspertów z zakresu prawa podatkowego oraz praktyków z grona doradców podatkowych i biegłych rewidentów, miała na celu omówienie zagadnień z zakresu praktyki stosowania prawa podatkowego, szczególnie w zakresie efektywnej optymalizacji i planowania podatkowego.

 

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania wielu ciekawych referatów i wystąpień:

„Moralne granice optymalizacji”- - prof. Elżbieta Mączyńska - Prezes PTE

„Optymalizacja podatkowa – akceptowalne granice”-  dr Andrzej Dmowski - doradca podatkowy, adwokat.

Wystąpienie Filipa Świtały -Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego Ministerstwa Finansów 

„Podatkowe skutki optymalizacji bilansowej oraz rachunkowy aspekt planowania podatkowego” – prof. Ewa Walińska i prof. Adam Mariański Przewodniczący KRDP

„Co-operative Tax Compliance – nowy model prowadzenia kontroli podatkowej według OECD” - Krzysztof Burnos Prezes PIBR

 

Ważnym i niezwykle emocjonującym elementem konferencji była debata oksfordzka, podczas której ścierały się poglądy zwolenników i przeciwników  tezy: „Należy obniżać obciążenia podatkowe wszelkimi nie zabronionymi prawem sposobami”.

Zwolenników tezy tj. drużynę doradców podatkowych reprezentowali: prof. Adam Mariański, dr Michał Wilk, dr Andrzej Dmowski i red. Marek Krzciuk.

Wśród oponentów tj. w zespole biegłych rewidentów znaleźli się: prof. Elżbieta Mączyńska, Krzysztof Burnos (Prezes KRBR), dr Maciej Berek i red. Krzysztof Różycki.

Debata wywołała niezwykle ogromne zaangażowanie publiczności.

Ostatecznie zarówno przed debatą jak i po jej przeprowadzeniu uczestnicy konferencji wypowiedzieli się za ww. tezą, tym samym popierając reprezentację doradców podatkowych, co potwierdzone zostało wynikiem głosowania: 72 głosy za tezą a 41 przeciw.

 

Podsumowując konferencję możemy śmiało uznać ją za niezwykle udaną,  o czym świadczy zapowiedź Filipa Świtały, Dyrektora Departamentu Systemu Podatkowego Ministerstwa Finansów, o planowanych konsultacjach w zakresie granic optymalizacji po to, żeby wydać wytyczne w tej kwestii- co potwierdza, że głos samorządów został wysłuchany.