Aktualność: Jubileusz 70-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego

W dniach 19-21 września 2018 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się Konferencja z okazji 70-lecia Katedry Rachunkowości. Wydarzenie to zbiegło się w czasie ze Zjazdem Katedr Rachunkowości uczelni akademickich z całej Polski. Hasłem przewodnim Zjazdu był „Zintegrowany system informacyjny rachunkowości – teoria i praktyka”.

W dniu 20.09.2018 r., w ramach Zjazdu, odbył się panel „Rachunkowość a podatek dochodowy”, w którym w charakterze panelistów, uczestniczyli m.in. prof. dr hab. Ewa Walińska - Kierownik Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania UŁ, dr Agnieszka Wencel – Adiunkt w Katedrze Rachunkowości UŁ,
Dr Ireneusz Górowski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr Michał Poszwa z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Tomasz Miłek - Doradca Podatkowy, Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego oraz Jerzy Dworakowski - Przewodniczący Zarządu Łódzkiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Dyskusja podczas panelu dotyczyła m.in. - relacji między prawem bilansowym a podatkowym, roli sprawozdania finansowego jako źródła informacji dla organów skarbowych, harmonizacji prawa bilansowego i podatkowego oraz celowości istnienia uproszczonych form ewidencji podatkowych. Ten ostatni temat wywołał największą dyskusję nie tylko wśród uczestników panelu ale również wśród osób przysłuchujących się dyskusji osób zaproszonych.

Łódzki Oddział KIDP jest partnerem wydania monografii konferencyjnej dotyczącej zagadnień podatkowych autorstwa prof. dr hab. E. Walińskiej, dr Agnieszki Wencel, dr Ireneusza Górowskiego.


DATA PUBLIKACJI: 2018-10-11 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Marsz.J.Piłsudskiego 12 / 314
90-051 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x