Aktualność: Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego prowadzone przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego.


Szanowni Państwo  
Koleżanki i Koledzy  
Doradcy Podatkowi  
 
Uprzejmie informujemy, że Krajowa Rada Doradców Podatkowych objęła patronatem Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego prowadzone przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego.
W roku akademickim 2019 - 2020 odbędzie się już 25 edycja studiów.
 
Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, opartej na solidnych podstawach teoretycznych oraz wyposażenie uczestników w umiejętności niezbędne do samodzielnego rozwiazywania praktycznych problemów podatkowych i rachunkowych.
Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich Wydziału Prawa i Administracji i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, w tym posiadających doświadczenie w praktyce podatkowej jako doradcy podatkowi, konsultanci podatkowi, adwokaci, radcowie prawni, sędziowie sądów administracyjnych i pracownicy administracji skarbowej, a także praktyków spoza Uniwersytetu Łódzkiego.
 
Studia adresowane są do wszystkich osób, które w swojej praktyce zawodowej mierzą się z problemami z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości.
 
Szczegółowe informacje dotyczące programu studiów, terminów zajęć oraz kosztów uczestnictwa znajdą Państwo na stronie CDiSP pod adresem: http://cdisp.uni.lodz.pl/studia-podyplomowe/pspp .
 
 
Zapraszamy serdecznie w imieniu
 
Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych
oraz
Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP

                                         

DATA PUBLIKACJI: 2019-09-24 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x