Aktualność: Konferencja Łodzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Łódzki Oddział KIDP będący jednym z sygnatariuszy Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego regularnie bierze udział oraz współorganizuje konferencje i spotkania.


11 maja 2016 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja pt. „Rola samorządów zawodów zaufania publicznego w demokratycznym porządku państwa prawnego". Patronat honorowy nad konferencją objęła Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska.


W konferencji tej uczestniczyli  przedstawiciele Łódzkiego Oddziału KIDP a także reprezentanci pozostałych samorządów zawodów zaufania publicznego min. adwokaci, radcowie prawni, biegli rewidenci, notariusze, diagności laboratoryjni, architekci, inżynierowie budownictwa, komornicy także lekarze, pielęgniarki i położne oraz  farmaceuci.


Wykłady okolicznościowe wygłosili prof. dr hab. Marek Chmaj oraz prof. dr hab. Witold Kulesza.

Uczestniczący w konferencji Wojewoda Łódzki  prof. dr hab. Zbigniew Rau zadeklarował chęć współpracy z samorządami podkreślając,  że działalność Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania publicznego powinna znaleźć naśladowców w całym kraju.


Podczas konferencji głos zabrali również przedstawiciele łódzkich samorządów zawodów zaufania publicznego. Zwrócono uwagę na konieczność ochrony dobrego imienia osób wykonujących zawody zaufania publicznego oraz kładziono nacisk na potrzebę wzajemnej współpracy i wspierania się przez samorządy.  Zostały również omówione zagrożenia dla samorządów zawodów zaufania publicznego wynikające min z deregulacji.


Podsumowanie konferencji zakończyło stwierdzenie, że Demokratyczne Państwo bez samorządów zawodowych istnieć nie może.