Aktualność: Spacer po Arboretum w Rogowie, przejazd Zabytkową Koleją Wąskotorową - 21.09.2019 Rogów

Koleżanki i Koledzy

Doradcy Podatkowi

Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP zaprasza na spotkanie integracyjne doradców podatkowych, które odbędzie się 21 września 2019 r. w Rogowie koło Brzezin.

Zaplanowaliśmy przyjemny spacer z przewodnikiem w bajkowej scenerii, wśród drzew i tropikalnych roślin z całego świata w Rogowskim Arboretum i Alpinarium, jednym z największych tego typu ogrodów w Polsce.


Po spacerze zaprosimy Państwa w podróż Zabytkową Koleją Wąskotorową do Jeżowa.

Urokliwe, pagórkowate krajobrazy południowego Mazowsza umilą wszystkim podróż zaś atmosfera minionej epoki sprawi, że wrażenia z jazdy pozostaną wszystkim na długo w pamięci.


Ostatnim przystankiem naszej podróży będzie malowniczy Jeżów, gdzie w biesiadnym nastroju, przy pieczeniu kiełbasek na ognisku miło spędzimy czas.

Program Spotkania:

około godz. 9.30 - wyjazd autokarem z Łodzi

11.00 - 12.30 - zwiedzanie Arboretum (ul. Leśna 1, Rogów)

13.00 - 16.00 - przejazd kolejką z Rogowa do Jeżowa, biesiada przy ognisku

około godziny 17.00 – powrót do Łodzi

Informacje dotyczące miejsca zbiórki oraz godziny odjazdu autokaru zostaną przekazane w terminie późniejszym.

Koszty uczestnictwa:

Doradcy podatkowi opłacający regularnie składki członkowskie uczestniczą w spotkaniu bezpłatnie.

Koszt uczestnictwa w spotkaniu doradcy podatkowego posiadającego zaległość w opłacaniu składek na rzecz KIDP wynosi 80 zł/os. brutto(słownie: osiemdziesiąt złotych).

Koszt uczestnictwa w spotkaniu osoby towarzyszącej doradcy podatkowemu wynosi brutto 80 zł/os. (słownie: osiemdziesiąt złotych).

Zasady rejestracji:

- Za uczestnika wycieczki uznaje się osobę zarejestrowaną poprzez panel mDoradca http://www.mdoradca.pl/, która otrzymała z biura ŁO KIDP wiadomość informującą o zmianie statusu zgłoszenia na „przyjęty”. W przypadku zgłoszenia osoby towarzyszącej o zmianie statutu zgłoszenia na "przyjęty" decyduje zgłoszenie oraz dokonana w ustalonym terminie wpłata.

- Zgłoszenia na wycieczkę przyjmowane są wyłącznie za pomocą panelu mDoradca.

- Ilość dostępnych miejsc jest określona w panelu mDoradca. O udziale w wycieczce decyduje kolejność zgłoszeń.

- Ze względu na ograniczoną ilość miejsc możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy uczestników.

- W przypadku rezygnacji z udziału w wycieczce doradca zobowiązany jest zawiadomić Łódzki Oddział KIDP (lodzki@kidp.pl) o niemożności wzięcia udziału w spotkaniu, najpóźniej do 9.09.2019 r., pod rygorem obciążenia kosztami wycieczki.

- W przypadku małego zainteresowania lub złych warunków atmosferycznych w dniu wycieczki Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP zastrzega sobie możliwość odwołania spotkania.

Dane do przelewu:

mBank 27 1140 1124 0000 4004 3000 1015

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 lok 310,

02-362 Warszawa

Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie następujących danych:

- imię i nazwisko doradcy,

- numer wpisu na listę doradców,

- Rogów- 21.09.2019 r.


Serdecznie zapraszamy

Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP


Rogowskie Arboretum i Alpinarium http://arboretum.sggw.pl/index.html


Na obszarze Arboretum znajdują się jedne z najbogatszych i najciekawszych kolekcji drzew i krzewów Europy Środkowo-Wschodniej. Uprawiane są tu także popularne rośliny subtropikalne i tropikalne, np.: laur, czyli tzw. listek bobkowy , figa (Ficus carica), cykas (Cycas revoluta), awokado (Persea americana), bananowiec (Musa x paradisiaca), kawa (Coffea arabica) czy oliwka (Olea europaea). Ulubionym miejscem zwiedzających jest alpinarium, czyli ogród skalny, w którym odtwarzane jest górskie środowisko naturalne. Znajduje się w nim kilka strumyków, oczek wodnych oraz 5-arowy staw z wyspą, na której gnieździ się kaczka krzyżówka. Można obejrzeć tutaj prawie 900 gatunków i odmian roślin, pochodzących z gór całego świata.

Zabytkowa Kolej Wąskotorowa http://kolejrogowska.pl/


Kolej wąskotorowa łącząca Rogów z Rawą Mazowiecką i Białą Rawską powstała w 1915 roku podczas pierwszej wojny światowej, jako wojskowa kolej polowa zaopatrująca front w żywność broń i amunicję. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości została wcielona w struktury nowopowstałych Polskich Kolei Państwowych w ramach, których funkcjonowała do 2001 roku, kiedy to podjęto decyzję o jej likwidacji.

W 2002 roku Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych przejęła tabor Kolei Wąskotorowej Rogów- Rawa – Biała i stworzyła kolej muzealną. W 2003 roku przywrócone zostały kursy turystycznych pociągów pasażerskich na zamówienie grup zorganizowanych i regularne kursy dostępne dla turystów indywidualnych. Dziś Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych może się pochwalić największą w Polsce kolekcją zabytkowego taboru wąskotorowego zgromadzonego przez hobbystów, jest też jedną z największych w Europie. Stopniowo dokonywane są renowacje zgromadzonych eksponatów. Wszystkie wyremontowane wagony i lokomotywy otrzymują oryginalne wyposażenie, malowanie i oznakowania sprzed wielu lat. Kolej Wąskotorowa Rogów – Rawa – Biała liczy aż 49 km i jest najdłuższą czynną koleją wąskotorową w Polsce!

DATA PUBLIKACJI: 2019-07-10 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x