Szczegóły szkolenia / imprezy
SZKOLENIE ODWOŁANE Warunki dostaw w transporcie INCOTERMS 2010 - podział obowiązków, kosztów i ryzyka w poszczególnych regułach Incoterms.(Łódź, dnia 2.10. 2017 r.)
Kategoria: Incoterms
( Szkolenie )
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 0 / 100
Koszty:  123.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
123.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
246.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2017-10-02
Data zakończenia: 2017-10-02
Organizotor:  Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           
Szanowni Państwo

Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP zaprasza na szkolenie, które odbędzie się 2 października 2017 r. (poniedziałek) w  sali konferencyjnej hotelu "Borowiecki" w Łodzi, ul. Kasprzaka 7/9.

Temat: „Warunki dostaw w transporcie INCOTERMS 2010 - podział obowiązków, kosztów i ryzyka w poszczególnych regułach Incoterms. ”

Wykładowca: Andrzej Sikorski - trener i konsultant Progress Project. Ukończył Ekonomikę Transportu na Uniwersytecie Gdańskim.  Wiedzę uzupełniał na kursach m.in. we Francuskim Instytucie Zarządzania, a także w Zrzeszeniu Prawników Polskich. Autor wielu publikacji  na tematy związane z handlem zagranicznym   i transportem międzynarodowym.

Program szkolenia:

1. Warunki dostaw w kontrakcie handlowym:
- warunki zastosowania warunków dostaw INCOTERMS 2010,
- czym kierować się przy wyborze określonej formuły?
- inne formuły: RAFT, COMBITERMS.
2. Loco, franco, Ab Werk i inne - jak to tłumaczyć?
3. Analiza poszczególnych formuł INCOTERMS 2010:
a. wszystkie rodzaje transportu:
- EXW EX WORKS,
- FCA FREE CARRIER,
- CPT CARRIAGE PAID TO,
- CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO,
- DAT DELIVERED AT TERMINAL,
- DAP DELIVERED AT PLACE,
- DDP DELIVERED DUTY PAID.
b. tylko transport morski i wodny śródlądowy:
- FAS FREE ALONGSIDE SHIP,
- FOB FREE ON BOARD,
- CFR COST AND FREIGHT,
- CIF COST INSURANCE FREIGHT,
- krótkie omówienie specyfiki transportu morskiego (konosament, morski list przewozowy, THC, demurrage, detention).
4. Obowiązkowe ważenie kontenerów (VGM) , przepisy – stan aktualny:
- kogo dotyczą nowe obowiązki a kto jest zwolniony,
- metoda 1, ważenie całych kontenerów,
- metoda 2, ważenie ładunku i dodanie tary kontenera (tylko zarejestrowany załadowca),
- zasady rejestracji i certyfikacji załadowców.
5. CIF i CIP - ubezpieczenie CARGO:
- jakie jest uzasadnienie ubezpieczania CARGO gdy przewoźnika i spedytor są bardzo dobrze ubezpieczeni?
- "rodzaje" CARGO - klauzule ładunkowe A, B i C,
- dlaczego mimo ubezpieczenia ubezpieczony nie otrzymuje odszkodowania?
6. Najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu warunków dostaw INCOTERMS:
- nadużywanie EXW,
- stosowanie FAS, FOB, CFR i CIF do kontenerów,
- nieporozumienia z miejscem wykonania dostawy w warunkach CFR, CIF, CPT i CIP,
- szukanie w warunkach dostaw tego czego tam nie ma np. warunków przejścia własności, sankcji w przypadku naruszenia warunków umowy itp.
7. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

Plan spotkania:

  9.30 - Rejestracja uczestników
 10.00 - Rozpoczęcie wykładu
W trakcie spotkania przewidziano przerwę na kawę
około godz. 15.00
 planowane zakończenie spotkania

 Koszt uczestnictwa:

246 zł

(200 zł netto)

doradcy podatkowi

123 zł

(100 zł netto)

doradcy podatkowi opłacający regularnie składki członkowskie

61,50 zł

(50zł netto)

cena po rabacie dla doradców podatkowych, opłacających regularnie składki członkowskie, posiadających ważną legitymację doradcy podatkowego oraz aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego

295,20 zł

(240 zł netto)

pracownicy doradcy podatkowego

147,60 zł

(120 zł netto)

cena po rabacie dla pracowników doradcy podatkowego opłacającego regularnie składki członkowskie

W opłatach za uczestnictwo w szkoleniach przyznawane są ulgi  zgodnie z "Regulaminem przyznawania ulg w wysokości opłat za szkolenia organizowane przez Łódzki Oddział KIDP zamieszczonym  w „aktualnościach” na stronie internetowej ŁO KIDP.  

Sprawdzenie aktualnego stanu składek członkowskich możliwe jest po zalogowaniu się do systemu mDoradca.

Zasady rejestracji:

  • Za  uczestnika szkolenia uznaje się osobę zarejestrowaną na  szkolenie poprzez panel mDoradca http://www.mdoradca.pl/, która otrzymała z biura ŁO KIDP wiadomość informującą o zmianie statusu zgłoszenia na „przyjęty” i dokonała wpłaty za szkolenie
  • Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są  wyłącznie za pomocą panelu mDoradca
  • Ilość dostępnych miejsc jest określona w panelu mDoradca
  • Termin zgłaszania uczestnictwa, wpłat oraz rezygnacji z udziału w spotkaniu upływa dnia 24.09.2017 r.
  • Ze względu na8ograniczoną ilość miejsc możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy uczestników szkolenia
  • O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami
  • W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Łódzki Oddział KIDP( lodzki@kidp.pl  ) o niemożności wzięcia udziału w spotkaniu, najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem, pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.
  • Osoby, które nie dokonają wpłaty na szkolenie w wyznaczonym terminie zostaną skreślone z listy uczestników bez możliwości uczestniczenia w szkoleniu

Dane do przelewu:
mBank 27 1140 1124 0000 4004 3000 1015
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 lok 310,
02-362 Warszawa

Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie następujących danych:

• imię i nazwisko doradcy,
• numer wpisu na listę doradców,
• szkolenie dnia 2.10.2017 r.

 Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP


!!! Uwaga:
Aby zgłosić się na szkolenie należy kliknąć w powyższy przycisk "Zaloguj się do panelu mDoradca". Przeniosą się Państwo do panelu logowania systemu mDoradca a następnie po zalogowaniu się do szczegółów wybranego szkolenia. Aby zapisać się na szkolenie kliknij "Wyślij zgłoszenie". Na ekranie pojawi się formularz, który należy wypełnić i kliknąć na przycisk poniżej "Wyślij zgłoszenie".
O pomyślnym wysłaniu zgłoszenia na wybrane szkolenie będzie świadczyć mail, który dojdzie do Państwa po wysłaniu zgłoszenia. W mailu znajduje się link do potwierdzenia zgłoszenia na który należy kliknąć. Potwierdzić zgłoszenie można także z panelu mDoradca. Tylko w takim przypadku proces można uznać za pomyślnie zakończony. Potwierdzenie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.
podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
Kategorie szkoleń
»Na górę »Strona główna »Drukuj
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
90-051 Łódź ,
Al. Marsz.J.Piłsudskiego 12 / 314
tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
© Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki
Projekt i wykonanie BerMar multimedia