Szczegóły szkolenia / imprezy

Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania i wynagradzania osób niepełnosprawnych (Łódź, 9.03.2018 r.)
Kategoria: PFRON
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 6.0
Zgłoszenia: 25 / 50
Koszty:  123.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
123.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
246.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-03-09
Data zakończenia: 2018-03-09
Organizotor:  Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowni Państwo

 

Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP zaprasza na szkolenie, które odbędzie się dnia 9 marca 2018 r.  (piątek) w Łódzkim Domu Kultury w Łodzi, ul. Traugutta 18, sala 313 (III piętro).

Temat: „ Zmiany w przepisach dotyczących zatrudniania i wynagradzania osób niepełnosprawnych”

Wykładowca: Adam Hadław - dyrektor do spraw problematyki pracodawców oraz serwisu Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, doradca zawodowy. Ekspert w zakresie: zatrudnienia osób niepełnosprawnych, konstruowania indywidualnych programów rehabilitacji, wydatkowania zakładowego funduszu rehabilitacyjnego oraz pomocy publicznej na zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

 

Plan spotkania:  

9.30 - Rejestracja uczestników
10.00 - Rozpoczęcie wykładu
W trakcie spotkania przewidziano przerwę na kawę
około godz. 15.00 planowane zakończenie spotkania

 

Koszt uczestnictwa:

246 zł

(200 zł netto)

doradcy podatkowi

123 zł

(100 zł netto)

doradcy podatkowi opłacający regularnie składki członkowskie

61,50 zł

(50zł netto)

cena po rabacie dla doradców podatkowych, opłacających regularnie składki członkowskie, posiadających ważną legitymację doradcy podatkowego oraz aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego

295,20 zł

(240 zł netto)

pracownicy doradcy podatkowego

147,60 zł

(120 zł netto)

cena po rabacie dla pracowników doradcy podatkowego opłacającego regularnie składki członkowskie

 

W opłatach za uczestnictwo w szkoleniach przyznawane są ulgi  zgodnie z "Regulaminem przyznawania ulg w wysokości opłat za szkolenia organizowane przez Łódzki Oddział KIDP zamieszczonym  w „aktualnościach” na stronie internetowej ŁO KIDP.  

Sprawdzenie aktualnego stanu składek członkowskich możliwe jest po zalogowaniu się do systemu mDoradca.

 

Zasady rejestracji:

  • Za  uczestnika szkolenia uznaje się osobę zarejestrowaną na  szkolenie poprzez panel mDoradca http://www.mdoradca.pl/, która otrzymała z biura ŁO KIDP wiadomość informującą o zmianie statusu zgłoszenia na „przyjęty” i dokonała wpłaty za szkolenie.
  • Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są  wyłącznie za pomocą panelu mDoradca.
  • Ilość dostępnych miejsc jest określona w panelu mDoradca.
  • Termin zgłaszania uczestnictwa, wpłat oraz rezygnacji z udziału w spotkaniu upływa dnia 5 marca 2018 r.
  • Ze względu na ograniczoną ilość miejsc możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy uczestników szkolenia.
  • O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami.
  • W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Łódzki Oddział KIDP( lodzki@kidp.pl  ) o niemożności wzięcia udziału w spotkaniu, najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem, pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.
  • Osoby, które nie dokonają wpłaty na szkolenie w wyznaczonym terminie zostaną skreślone z listy uczestników bez możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

Dane do przelewu: 

mBank 27 1140 1124 0000 4004 3000 1015
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 lok 310

02-362 Warszawa.


Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie następujących danych:

• imię i nazwisko doradcy,
• numer wpisu na listę doradców,
• szkolenie dnia 9.03.2018 r.

 

Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Marsz.J.Piłsudskiego 12 / 314
90-051 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x