Szczegóły szkolenia / imprezy

Podatki dochodowe w 2018 roku (Łódź, 22.01.2018 r. CDISP)
Kategoria: Podatek dochodowy
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 4.0
Zgłoszenia: 3 / 50
Koszty:  209.10zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
209.10zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
209.10zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-01-22
Data zakończenia: 2018-01-22
Organizotor:  Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           


Szanowni Państwo

 

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych zaprasza doradców podatkowych na konferencję, która odbędzie się dnia  22 stycznia  2018 r. (poniedziałek) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 8/12 - sala Rady Wydziału (014).


Temat: "Podatki dochodowe w 2018 roku".


Pogram:


12:00- 12:05 Otwarcie konferencji


12:05- 12:50 Implementacja BEPS i ATAD w polskim systemie opodatkowania przedsiębiorstw

dr Wojciech Sztuba, partner zarządzający TPA Polska, doradca podatkowy.


12:50-13:20 Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych i opłat licencyjnych - nowe instrumenty przeciwko unikaniu opodatkowania.

dr Michał Wilk, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Uniwersytet Łódzki, doradca podatkowy, radca prawny w Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi Radcowie Prawni.


13:20 -13:40 Opodatkowanie nieruchomości komercyjnych - nowy podatek dochodowy?

dr Aneta Nowak- Piechota, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych, Katedra Prawa Podatkowego, Uniwersytet Łódzki, Tax Supervisor w KPNG w Polsce.


13:40-14:00 Dyskusja


14:00-14:50 Lunch


14:50 -15:20 Koszty finansowania dłużnego w 2018 roku w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o CIT

Adam Bąkiewicz, Kierownik Działu Podatków Dochodowych i nadzoru nad Orzecznictwem, Izba Administracji Skarbowej w Łodzi.

15:20 -15:50 Wielostronny Instrument - nowa rzeczywistość bilateralnych umów podatkowych

dr hab. prof. nadzw. UŁ Ziemowit Kukulski, Centrum dokumentacji i Studiów Podatkowych, Katedra Prawa Podatkowego, Uniwersytet Łódzki


15:50 -16:20 Orzecznictwo sądów administracyjnych jako wskazówka dla ustawodawcy - na przykładzie ustaw o podatkach dochodowych

Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego


16:20 -16:50 Dyskusja


Koszty uczestnictwa w szkoleniu i zasady rejestracji:

Koszt uczestnictwa doradcy podatkowego w spotkaniu wynosi 209,10 zł. (170 zł netto). Kwota obejmuje: udział w seminarium i lunch.

- Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są  wyłącznie za pośrednictwem panelu mDoradca

- Ilość dostępnych miejsc jest określona w panelu mDoradca

- Termin zgłaszania uczestnictwa, wpłat oraz rezygnacji z udziału w spotkaniu upływa dnia 18 stycznia 2018 r.

- Ze względu na ograniczoną ilość miejsc możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy uczestników szkolenia

- O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami

- W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Łódzki Oddział KIDP( lodzki@kidp.pl  ) o niemożności wzięcia udziału w spotkaniu, najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem, pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.

- Osoby, które nie dokonają wpłaty na szkolenie w wyznaczonym terminie zostaną skreślone z listy uczestników bez możliwości uczestniczenia w szkoleniu.


Dane do przelewu:

Wpłaty należy dokonać na konto:

BRE BANK 27 1140 1124 0000 4004 3000 1015
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 lok 310

02-362 Warszawa.

 

Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie następujących danych.

• imię i nazwisko doradcy,
• numer wpisu na listę doradców,
• w treści umieścić następującą informację: konferencja CDiSP 22.01.2018

 

Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Marsz.J.Piłsudskiego 12 / 314
90-051 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x