Szczegóły szkolenia / imprezy

Odpowiedzialność karna podatnika i jego pełnomocnika (Łódź, 19.02.2018 r. CDISP)
Kategoria: Odpowiedzialność karna podatnika i jego pełnomocnika
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 4.0
Zgłoszenia: 7 / 50
Koszty:  209.10zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
209.10zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
209.10zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-02-19
Data zakończenia: 2018-02-19
Organizotor:  Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowni Państwo

Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych zaprasza doradców podatkowych na konferencję, która odbędzie się dnia  19 lutego  2018 r. (poniedziałek) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 8/12 - sala Rady Wydziału (014).


Temat: "Odpowiedzialność karna podatnika i jego pełnomocnika".


Pogram:


12:00- 12:15 Otwarcie konferencji

prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, Kierownik Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych


12:15- 12:45 Odpowiedzialność karna za podanie w fakturze nieprawdy

dr hab. Agnieszka Liszewska, prof. nadzw. UŁ, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego, Uniwersytet Łódzki


12:45-13:30 Tajemnica zawodowa a odpowiedzialność przedstawiciela podatnika w postępowaniu karnym, karnym skarbowym i dyscyplinarnym

dr hab. Radosław Olszewski, prof. nadzw. UŁ Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, Zakład Postępowania Karnego, Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki, Uniwersytet Łódzki


13:30-14:15 Odpowiedzialność pełnomocnika podatnika za rzekome utrudnianie pracy urzędników na gruncie KKS, Ordynacji podatkowej, oraz projektu nowej Ordynacji podatkowej

Bartosz Rodak, doradca podatkowy, adwokat w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group w Łodzi


14:15-14:30 Dyskusja


14:30-15:30 Lunch


15:30 -16:15 Zbieg rzeczywisty i pozorny przepisów karnych dotyczących odpowiedzialności za oszustwo

dr Michał Kurowski, adiunkt, Zakład Postępowania Karnego, Katedra Postępowania Karnego i Kryminalistyki, Uniwersytet Łódzki, prokurator Prokuratury Krajowej

16:15 -17:00 Odpowiedzialność karna i karno-skarbowa w związku z nieprawidłowym wystawianiem faktur

Stanisław Kubiak, adwokat


17:00 -17:20 Dyskusja


Koszty uczestnictwa w szkoleniu i zasady rejestracji:


Koszt uczestnictwa doradcy podatkowego w spotkaniu wynosi 209,10 zł. (170 zł netto). Kwota obejmuje: udział w seminarium i lunch.

- Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są  wyłącznie za pośrednictwem panelu mDoradca

- Ilość dostępnych miejsc jest określona w panelu mDoradca

- Termin zgłaszania uczestnictwa, wpłat oraz rezygnacji z udziału w spotkaniu upływa dnia 16 lutego 2018 r.

- Ze względu na ograniczoną ilość miejsc możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy uczestników szkolenia

- O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami

- W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Łódzki Oddział KIDP( lodzki@kidp.pl  ) o niemożności wzięcia udziału w spotkaniu, najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem, pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.

- Osoby, które nie dokonają wpłaty na szkolenie w wyznaczonym terminie zostaną skreślone z listy uczestników bez możliwości uczestniczenia w szkoleniu.


Dane do przelewu:

Wpłaty należy dokonać na konto:

BRE BANK 27 1140 1124 0000 4004 3000 1015
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 lok 310

02-362 Warszawa.

 

Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie następujących danych.

• imię i nazwisko doradcy,
• numer wpisu na listę doradców,
• w treści umieścić następującą informację: konferencja CDiSP 19.02.2018

 

Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Marsz.J.Piłsudskiego 12 / 314
90-051 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x