Szczegóły szkolenia / imprezy

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej- seminarium CDiSP
Kategoria: Zarząd sukcesyjny
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 24.0
Zgłoszenia: 31 / 31
Koszty:  861.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
861.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
861.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-05-17
Data zakończenia: 2018-05-24
Organizotor:  Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowni Państwo

Doradcy Podatkowi

Uprzejmie informujemy, że Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w porozumieniu z Krajową Radą Doradców Podatkowych organizuje czterodniowe seminarium pt.: Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”. Seminarium odbędzie się w dniach: 17 maja (czwartek), 18 maja (piątek), 23 maja (środa), 24 maja (czwartek) bieżącego roku – na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.  Prowadzone będzie przez praktyków, posiadających doświadczenie akademickie (doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka)), jak również przez specjalistów z zakresu zarządzania firmami rodzinnymi (część warsztatowa).

 

W trakcie Seminarium poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:

- jakie są reguły ponoszenia odpowiedzialności przez zarządcę sukcesyjnego za szkody wyrządzone przy pełnieniu obowiązków?

- jakie są reguły ustanawiania, funkcjonowania, ustalania wynagrodzenia i odwoływania zarządcy sukcesyjnego? Jakich czynności z zakresu zarządu może dokonywać zarządca sukcesyjny samodzielnie, a na które potrzebuje zgody i przez kogo może być ona udzielona? Czy pozycja zarządcy sukcesyjnego jest analogiczna do pozycji zarządcy na gruncie prawa restrukturyzacyjnego?

- jakie zmiany wprowadza ustawa o zarządzie sukcesyjnym w zakresie prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych?

- jak kształtuje się odpowiedzialność związana z prowadzeniem przedsiębiorstwa? Czym jest firma przedsiębiorstwa? Jakim regułom podlega dziedziczenie przedsiębiorstw?

- jakie są skutki określonych modeli sukcesji na gruncie prawa podatkowego?

- jaka jest specyfika funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnym (forma warsztatowa)?

- jak zaplanować scenariusz sukcesyjny? Jakie czynniki wpływają na sukces zmiany pokoleniowej w przedsiębiorstwie rodzinnym (forma warsztatowa)?

- jak przeprowadzić audyt gotowości przedsiębiorstwa do procesu sukcesji (forma warsztatowa)?

 

Przekazujemy szczegółowy harmonogram seminarium.


Koszt udziału w czterodniowym wydarzeniu to 861 zł brutto (700 złotych netto) za osobę. Kwota obejmuje catering (lunch każdego dnia oraz całodzienny serwis kawowy), materiały promocyjne, materiały seminaryjne (wydrukowana ustawa o zarządzie sukcesyjnym, wydrukowane prezentacje multimedialne).

 

Seminarium skierowane jest wyłącznie do doradców podatkowych.
Dane do przelewu: 

mBank 27 1140 1124 0000 4004 3000 1015
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 lok 310

02-362 Warszawa.

 

Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie następujących danych:

• imię i nazwisko doradcy,
• numer wpisu na listę doradców,
• seminarium maj 2018

  

W imieniu Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP

 

Jerzy Dworakowski

Przewodniczący


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Marsz.J.Piłsudskiego 12 / 314
90-051 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x