Szczegóły szkolenia / imprezy

UWAGA: Zmiana miejsca szkolenia - Podatek VAT - planowane zmiany i aktualne problemy (Łódź 08.11.2018 r.)
Kategoria: VAT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 235 / 230
Koszty:  123.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
123.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
246.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-11-08
Data zakończenia: 2018-11-08
Organizotor:  Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

UWAGA : ZMIANA MIEJSCA SZKOLENIA


Szanowni Państwo

 

Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP zaprasza na szkolenie, które odbędzie się dnia 8 listopada 2018 r (czwartek) w  Centrum Konferencyjno-Bankietowym Rubin, ul. Lodowa 94 Łódź.

 

Temat: Podatek VAT - planowane zmiany i aktualne problemy"

(szczegółowa tematyka szkolenia zostanie podana w terminie późniejszym z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego)

 

Wykładowca: Tomasz Michalik - doradca podatkowy, ekspert sejmowej Komisji ds. Finansów Publicznych, wspólnik w  MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Wspólnicy. Laureat Jubileuszowego Wyróżnienie dziennika „Rzeczpospolita” „Doradca Podatkowy X– lecia w zakresie podatku VAT.

 

Plan spotkania:

  9.30 - Rejestracja uczestników
 10.00 - Rozpoczęcie wykładu
W trakcie spotkania przewidziano przerwę na kawę
około godz. 15.00 planowane zakończenie spotkania

 

Koszt uczestnictwa:

 

246 zł

(200 zł netto)

doradcy podatkowi

123 zł

(100 zł netto)

doradcy podatkowi opłacający regularnie składki członkowskie

61,50 zł

(50 zł netto)

cena po rabacie dla doradców podatkowych, opłacających regularnie składki członkowskie, posiadających ważną legitymację doradcy podatkowego oraz aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego

12,30 zł

(10 zł netto)

cena po rabacie dla doradców podatkowych, którzy uczestniczyli w Zgromadzeniu ŁO KIDP w dniu 9 kwietnia 2018 r. (Zgodnie z Uchwałą Zarządu ŁO KIDP z dnia 22 lutego 2018 r. uczestnictwo w Zgromadzeniu ŁO KIDP oraz regularne opłacanie składek członkowskich uprawnia doradcę podatkowego do obniżonej (do kwoty 10 zł netto za jedno szkolenie) opłaty za udział w trzech dowolnie wybranych szkoleniach stacjonarnych 1-dniowych, organizowanych wyłącznie przez Zarząd ŁO KIDP, odbywających się  w okresie do 31 grudnia 2018 r. na terenie Łodzi).

295,20 zł

(240 zł netto)

pracownicy doradcy podatkowego

147,60 zł

(120 zł netto)

cena po rabacie dla pracowników doradcy podatkowego opłacającego regularnie składki członkowskie

 

W opłatach za uczestnictwo w szkoleniach przyznawane są ulgi  zgodnie z "Regulaminem przyznawania ulg w wysokości opłat za szkolenia organizowane przez Łódzki Oddział KIDP zamieszczonym  w „aktualnościach” na stronie internetowej ŁO KIDP.  

Sprawdzenie aktualnego stanu składek członkowskich możliwe jest po zalogowaniu się do systemu mDoradca.

 

Sprawdzenie aktualnego stanu składek członkowskich możliwe jest po zalogowaniu się do systemu mDoradca.

 

Zasady rejestracji:

  • Za  uczestnika szkolenia uznaje się osobę zarejestrowaną na  szkolenie poprzez panel mDoradca http://www.mdoradca.pl/, która otrzymała z biura ŁO KIDP wiadomość informującą o zmianie statusu zgłoszenia na „przyjęty” i dokonała wpłaty za szkolenie
  • Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są  wyłącznie za pomocą panelu mDoradca
  • Ilość dostępnych miejsc jest określona w panelu mDoradca
  • Termin zgłaszania uczestnictwa, wpłat oraz rezygnacji z udziału w spotkaniu upływa dnia 05.11.2018 r.
  • Ze względu na ograniczoną ilość miejsc możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy uczestników szkolenia
  • O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami
  • W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Łódzki Oddział KIDP( lodzki@kidp.pl  ) o niemożności wzięcia udziału w spotkaniu, najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem, pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.
  • Osoby, które nie dokonają wpłaty na szkolenie w wyznaczonym terminie zostaną skreślone z listy uczestników bez możliwości uczestniczenia w szkoleniu

Przed dokonaniem wpłaty prosimy o sprawdzenie kwoty naliczonej przez system z cennikiem podanym w opisie szkolenia.Dane do przelewu: 

mBank 27 1140 1124 0000 4004 3000 1015
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 lok 310, 02-362 Warszawa.

Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie następujących danych:

• imię i nazwisko doradcy,
• numer wpisu na listę doradców,
• szkolenie dnia 08.11.2018 r.

 

W imieniu Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP

 

Jerzy Dworakowski

Przewodniczący


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Marsz.J.Piłsudskiego 12 / 314
90-051 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x