Szczegóły szkolenia / imprezy

Split payment, STIRR: zasady, zagrożenia i możliwości (Łódź 24 .01.2019 r.)
Kategoria: Split payment
rodzaj: Warsztaty
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 6.0
Zgłoszenia: 16 / 50
Koszty:  160.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
160.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
320.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-01-24
Data zakończenia: 2019-01-24
Organizotor:  Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           


Szanowni Państwo

 

Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP zaprasza na warsztaty szkoleniowe, które odbędą się 24 stycznia 2019 r. (czwartek) sali konferencyjnej hotelu "IBIS" w Łodzi, ul. Piłsudskiego 11 (poziom 0).


Temat szkolenia: „Split payment, STIRR: zasady, zagrożenia i możliwości”.


Wykładowca: Krzysztof Wiśniewski - doradca podatkowy, prawnik, członek Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP. Autor wielu publikacji prasowych oraz internetowych dotyczących instrumentów finansowych, cen transferowych, kwalifikowalności wydatków na potrzeby rozliczenia inwestycji w SSE, stawek VAT w przypadku świadczenia usług powiązanych z dostawą towaru. Autor książki „Odliczenia i zwroty w VAT”. Prelegent na licznych konferencjach i seminariach.


Plan spotkania:

  9.30 - Rejestracja uczestników
 10.00 - Rozpoczęcie wykładu
W trakcie spotkania przewidziano przerwę na kawę
około godz. 14.00
 planowane zakończenie spotkania

 

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr 3/10/2018 Zarządu Łódzkiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych z dnia 25 października 2018 r. od 1 stycznia 2019 r. zmianie uległy koszty uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych organizowanych w Łódzkim Oddziale KIDP.

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniach od 1.01.2019 r. :

 

160 zł (brutto)

doradcy podatkowi opłacający regularnie składki członkowskie

320 zł (brutto)

doradcy podatkowi posiadający zaległość w opłacaniu składek członkowskich

80 zł (brutto)

cena po rabacie dla doradców podatkowych, opłacających regularnie składki członkowskie, posiadających ważną legitymację doradcy podatkowego oraz aktualną polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego

384 zł (brutto)

pracownicy doradcy podatkowego

192 zł (brutto)

cena po rabacie dla pracowników doradcy podatkowego opłacającego regularnie składki członkowskie

 

 

Przed dokonaniem wpłaty za udział w szkoleniu prosimy o sprawdzenie kwoty naliczonej przez system z cennikiem podanym powyżej.

W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z biurem Łódzkiego Oddziału KIDP tel: (42) 636 87 08, lodzki@kidp.pl.

 

Sprawdzenie aktualnego stanu składek członkowskich możliwe jest po zalogowaniu się do systemu mDoradca.

 

Zasady rejestracji:

 

- Za  uczestnika szkolenia uznaje się osobę zarejestrowaną na  szkolenie poprzez panel mDoradca http://www.mdoradca.pl/, która otrzymała z biura ŁO KIDP wiadomość informującą o zmianie statusu zgłoszenia na „przyjęty” i dokonała wpłaty za szkolenie.

-  Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są  wyłącznie za pomocą panelu mDoradca. 

- Ilość dostępnych miejsc jest określona w panelu mDoradca. 

- Termin zgłaszania uczestnictwa, wpłat oraz rezygnacji z udziału w spotkaniu upływa dnia 21.01.2019 r.

- Ze względu na ograniczoną ilość miejsc możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy uczestników szkolenia. 

- O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami.

-  W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Łódzki Oddział KIDP ( lodzki@kidp.pl ) o niemożności wzięcia udziału w spotkaniu, najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem, pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia.

- Osoby, które nie dokonają wpłaty na szkolenie w wyznaczonym terminie zostaną skreślone z listy uczestników bez możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dane do przelewu: 

mBank 27 1140 1124 0000 4004 3000 1015
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 lok 310,

02-362 Warszawa.

 

Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie następujących danych:

• imię i nazwisko doradcy,
• numer wpisu na listę doradców,
• szkolenie dnia 24.01.2019 r.

 

W imieniu Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP

 

Jerzy Dworakowski

Przewodniczący


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Marsz.J.Piłsudskiego 12 / 314
90-051 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x