Szczegóły szkolenia / imprezy

Zmiany w przepisach oraz wybrane problemy w rachunkowości małych przedsiębiorstw (Łódź, 30.01.2020)
Kategoria: Rachunkowość
rodzaj: Warsztaty
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 7.5
Zgłoszenia: 69 / 100
Koszty:  180.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
180.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
320.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2020-01-30
Data zakończenia: 2020-01-30
Organizotor:  Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowni Państwo 

Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP zaprasza na szkolenie, które odbędzie się dnia 30 stycznia 2020 r (czwartek) o godz. 10.00 w Centrum Konferencyjno-Bankietowym Rubin, ul. Lodowa 94, Łódź.

Temat: „Zmiany w przepisach oraz wybrane problemy w rachunkowości małych przedsiębiorstw”

Wykładowca: dr Agnieszka Wencel - adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego; doświadczony wykładowca na szkoleniach z zakresu rachunkowości zarządczej i finansowej; praktyk z dziedziny rachunkowości finansowej i zarządzania podatkami.

Uwaga: Szkolenie będzie miało charakter warsztatów, podczas których będą omawiane problemy nurtujące doradców podatkowych.
W związku z powyższym prosimy o przekazywanie do dnia 14 stycznia br. na adres lodzki@kidp.pl pytań lub opisu problemów na jakie natknęli się Państwo podczas swojej pracy zawodowej. W miarę możliwości, dr Agnieszka Wencel postara się omówić wszystkie zgłoszone problemy. Przedstawione przypadki będą zanonimizowane w sposób uniemożliwiający identyfikację przypadku i osoby zgłaszającej.

Zapraszamy serdecznie do zgłaszania tematów. 

Harmonogram spotkania
9.30 - Rejestracja uczestników
10.00 - Rozpoczęcie wykładu
W trakcie spotkania przewidziano przerwę na kawę
około godz. 15.15 planowane zakończenie spotkania

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr 1/12/2019 Zarządu Łódzkiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych z dnia 5 grudnia 2019 r. od 1 stycznia 2020 r. zmianie uległy koszty uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych organizowanych w Łódzkim Oddziale KIDP.

Koszt uczestnictwa:
- 180 zł (brutto) - doradcy podatkowi niezalegający z opłacaniem składek członkowskich
- 320 zł (brutto) - doradcy podatkowi posiadający zaległość w opłacaniu składek członkowskich
- 100 zł (brutto) - cena po rabacie dla doradców podatkowych, niezalegających z opłacaniem składek członkowskich, posiadających ważną legitymację doradcy podatkowego
- 384 zł (brutto) - pracownicy doradcy podatkowego, osoby trzecie nie będące pracownikami doradcy podatkowego
- 192 zł (brutto) - cena po rabacie dla pracowników doradcy podatkowego niezalegającego z opłacaniem składek członkowskich

Za doradcę zalegającego z opłacaniem składek członkowskich uważa się doradcę posiadającego zaległość w opłacaniu składek większą niż trzy składki członkowskie.
Przed dokonaniem wpłaty za udział w szkoleniu prosimy o sprawdzenie kwoty naliczonej przez system z cennikiem podanym powyżej.
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt z biurem Łódzkiego Oddziału KIDP tel: (42) 636 87 08, lodzki@kidp.pl.
Sprawdzenie aktualnego stanu składek członkowskich możliwe jest po zalogowaniu się do systemu mDoradca. 

Zasady rejestracji:
· Za uczestnika szkolenia uznaje się osobę zarejestrowaną na szkolenie poprzez panel mDoradca http://www.mdoradca.pl/, która dokonała wpłaty za szkolenie i otrzymała z biura ŁO KIDP wiadomość informującą o zmianie statusu zgłoszenia na „przyjęty”.
· Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są wyłącznie za pomocą panelu mDoradca.
· Ilość dostępnych miejsc jest określona w panelu mDoradca.
· Termin zgłaszania uczestnictwa, wpłat oraz rezygnacji z udziału w spotkaniu upływa dnia 27.01.2020 r.
· Ze względu na ograniczoną ilość miejsc możliwe jest wcześniejsze zamknięcie listy uczestników szkolenia.
· O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatami.
· W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Łódzki Oddział KIDP (lodzki@kidp.pl) o niemożności wzięcia udziału w spotkaniu, najpóźniej na 3 dni robocze przed szkoleniem, pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. 

Dane do przelewu:
mBank 27 1140 1124 0000 4004 3000 1015
Krajowa Izba Doradców Podatkowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 lok 310,
02-362 Warszawa
Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie następujących danych:
• imię i nazwisko doradcy,
• numer wpisu na listę doradców,
• szkolenie dnia 30.01.2020 r.

W imieniu Zarządu Łódzkiego Oddziału KIDP
Jerzy Dworakowski
Przewodniczący


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x