Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP

Rzecznik Dyscyplinarny (lub jego zastępca) jest oskarżycielem w postępowaniu przed sądami dyscyplinarnymi. Sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków określonych prawem przez doradców podatkowych oraz nad przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej. To na jego wniosek wszczynane jest postępowanie przed sądem dyscyplinarnym. 

 
 
 Zbigniew Adamiak- Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego KIDP

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Marsz.J.Piłsudskiego 12 / 314
90-051 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x