Katalog Doradców Podatkowych


W ramach promocji zawodu doradcy podatkowego Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP we współpracy z Oddziałami: Wielkopolskim, Mazowieckim, Śląskim oraz Małopolskim przystąpił do współtworzenia Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych.


Katalog jest elektroniczną wizytówką doradcy podatkowego zawierającą dane kancelarii  wraz z opisem usług świadczonych przez doradcę podatkowego. Skierowany jest do szerokiej grupy potencjalnych klientów i ma na celu ułatwienie szybkiego dostępu do informacji o doradcach podatkowych.

Przekazujemy Państwu link do prezentacji zawierającej wstępną wizualizacją, możliwości techniczno - merytoryczne katalogu oraz ułożenie i wygląd zdjęć doradców podatkowych: Internetowy Katalog Doradców Podatkowych - prezentacja .

 

Do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych mogą przystąpić czynni doradcy podatkowi, niezalegający w opłacaniu składek członkowskich, którzy wraz ze zgłoszeniem przekazali do ŁO KIDP profesjonalne zdjęcie profilowe.

Doradcy podatkowi posiadający zaległość powyżej 3 składek mogą przystąpić do Internetowego Katalogu Doradców Podatkowych po uzupełnieniu zaległości.

 

Istnieje możliwość nieodpłatnego wykonania zdjęć profilowych w studiu fotograficznym w Łodzi, ul. Pojezierska 2/6 (pawilon 1 piętro) – po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 501 388 032, 42 654 55 00. Studio czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.

Podczas uzgadniania terminu wykonania zdjęcia prosimy o poinformowanie fotografa, że będzie ono przeznaczone do Katalogu Doradców Podatkowych.

Zdjęcia będą przekazywane przez fotografa bezpośrednio do Łódzkiego Oddziału KIDP- w celu zamieszczenia ich w katalogu.

 

W celu utrzymania jednolitej szaty graficznej katalogu osoby uczestniczące w sesjach zdjęciowych proszone są o przybycie w strojach biznesowych.

 

Możliwe jest zamieszczenie w katalogu posiadanych przez Państwa zdjęć profilowych- jeśli odpowiadają one poniższym parametrom technicznym:

1. Rozmiar zdjęcia: 800 x 800 px

2. Tło: BD Company - kolor STEEL GRAY 150

 

Zgłoszenia chęci przystąpienia do katalogu prosimy przesyłać wyłącznie elektronicznie na adres:  lodzki@kidp.pl .

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, numer wpisu na listę doradców podatkowych, zdjęcie profilowe (lub informacje o wykonanym zdjęciu w wyżej wymienionym studiu fotograficznym na ul. Pojezierskiej) oraz adres e-mail, na który zostanie zwrotnie przesłany link do  strony  katalogu, na której będą Państwo mogli uzupełnić informacje na temat prowadzonej działalności .

 

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x