Ósmy Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach


II ETAP OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH

Poniżej publikujemy listę uczniów zakwalifikowanych do II etapu wojewódzkiego  Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach


- Lista osób zakwalifikowanych do II etapu

Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych  po raz ósmy organizuje  etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkurs Wiedzy o Podatkach.

Patronat nad Ogólnopolskim Konkursem Wiedzy o Podatkach sprawuje Ministerstwo Finansów

Etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach po raz kolejny objął honorowym patronatem Kurator Oświaty w Łodzi oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół średnich województwa łódzkiego.


Celem Konkursu jest :

- budzenie i rozwijanie zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych,

- popularyzacja zawodu doradcy podatkowego,

- upowszechnianie wśród młodzieży zasad korzystania z prawa podatkowego,

- upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach karnych wynikających z wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez osoby nieuprawnione.


Konkurs ma zasięg wojewódzki i jest dwuetapowy / etap I – szkolny, etap II – wojewódzki/.

Finał konkursu odbędzie się w Katowicach.

Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody.


Tematem przewodnim tegorocznego konkursu

„Podatki – źródło finansowania budżetu państwa i samorządów”.

Tematy prac pisemnych w I etapie Konkursu:
 
1.    Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2.    Jakie instrumenty ma państwo do ściągania podatków?
3.    Zerowy PIT dla młodych – stosowanie i rozliczanie.
4.    Na jakie cele są przeznaczane wpływy z poszczególnych podatków w Polsce?

Podczas II etapu Konkursu pytania będą także zakresu innych podatków oraz z Ustawy o doradztwie podatkowym wraz z rozporządzeniami.

                  

Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Piotrkowska 132 lok. 5
90-062 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x