Zarząd Łódzkiego Oddziału KIDP

    Przewodniczący Zarządu-

    Wiceprzewodnicząca Zarządu-

    Wiceprzewodnicząca Zarządu-

    Skarbnik-

    Sekretarz-

    Członek Zarządu-

    Członek Zarządu-

    Członek Zarządu-

    Członek Zarządu-

Jerzy Dworakowski, doradca podatkowy o numerze wpisu 00072

Aleksandra Kurczewska, doradca podatkowy o numerze wpisu 04953

Hanna Skowrońska, doradca podatkowy o numerze wpisu 00479

Janusz Plichta, doradca podatkowy o numerze wpisu 04669

Mirosława Fastyn, doradca podatkowy o numerze wpisu 00767

Wiesława Krawiec, doradca podatkowy o numerze wpisu 04492

Artur Tim, doradca podatkowy o numerze wpisu 13113

Maria Twardowska, doradca podatkowy o numerze wpisu 04503

Krzysztof Wiśniewski, doradca podatkowy o numerze wpisu 11218


Czytaj również