Kontakt

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
Łódzki Oddział
90-051 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 12, lok. 314
tel. (042) 636 87 08; 723-570-516(31)
e-mail:  lodzki@kidp.pl
 http://www.lodzki.kidp.pl/

Biuro Krajowej Izby Doradców Podatkowych
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 roku nr 3/310
02-362 Warszawa
tel.  (022) 578 50 00
fax. (022) 578 50 09
e-mail: biuro@kidp.pl

Informacje w sprawie rozliczeń składek członkowskich oraz ubezpieczeń OC udzielane są telefonicznie
- od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 15.00 pod numerem telefonu 22 203 64 33 ,
lub elektronicznie pod adresem skladki@kidp.pl.

Kontakt

tel.: (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
Łódzki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Marsz.J.Piłsudskiego 12 / 314
90-051 Łódź

tel. (42) 636 87 08, 723 570 516(31)
fax.

x
x